Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕΠρόσκληση σε συνεδρίαση

 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης (Δημοκρατίας 27,  4ος  Όροφος , Γραφείο  5) στις 25-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.         Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής  επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης και υπηρεσιακής κατάστασης επιμορφωτικού έργου και άσκηση διοικητικών καθηκόντων υποψηφίων για τη θέση του υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων.
2.         Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.
3.         Αιτήσεις εκπαιδευτικών για μείωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
4.         Αιτήσεις εκπαιδευτικών για εξέταση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
5.         Αιτήσεις εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
6.         Εξέταση αιτήματος του ΔΣ 2Ο Κρόκου για έγκριση διαφοροποιημένου ωρολογίου προγράμματος.
Ο  Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης


            Γκαμπούρας Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου