Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Πράξη 27η/10-09-2019: Τοποθετήσεις-Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Πράξη 26η/09-09-2019: Αποσπάσεις/Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11, οι οποίοι στην παρούσα συνεδρίαση δεν κατέστη δυνατό να συμπληρώσουν το ωράριο τους, καλούνται να καταθέσουν αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά που επισυνάπτουμε έως και αύριο Τρίτη 10-09-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Πίνακας λειτουργικών κενών
Πίνακας τοποθετήσεων
Αίτηση συμπλήρωση

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Γενικά 09 Σεπτεμβρίου 2019 Πράξη 26η/09-09-2019: Αποσπάσεις/Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Πράξη 26η/09-09-2019: Αποσπάσεις/Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11, οι οποίοι στην παρούσα συνεδρίαση δεν κατέστη δυνατό να συμπληρώσουν το ωράριο τους, καλούνται να καταθέσουν αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά που επισυνάπτουμε έως και αύριο Τρίτη 10-09-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Πίνακας λειτουργικών κενών
Πίνακας τοποθετήσεων
Αίτηση συμπλήρωσης

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση από το ΠΥΣΠΕ Κοζάνης για Αίτηση Βελτίωσης θέσης

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το Διδακτικό Έτος 2019-2020 Α΄Φάση

Προσλήψεις 16.191 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020.
Δείτε τα παρακάτω αρχεία:
Προσλήψεις Γενικής Αγωγής
Προσλήψεις Ειδικής Αγωγής