Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Μόρια υπεραρίθμων

  Οι οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης εφόσον αυτά είναι περισσότερα από τα μόρια του σχολείου που τοποθετήθηκαν ή διαφορετικά τα μόρια του σχολείου της τοποθέτησής τους εφόσον αυτά είναι τα περισσότερα από το σχολείο της οργανικής τους θέσης. Αυτό βέβαια ισχύει εφόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν έχουν κάνει αίτηση για απόσπαση, γιατί τότε θα πάρουν τα μόρια του σχολείου απόσπασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου