Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 140878/Ε2/25-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ4653ΠΣ-ΠΤΗ) Εγκύκλιο με θέμα:«Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018»
Η προθεσμία δήλωσης περιοχών προτίμησης ορίζεται από την Παρασκευή 25 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017.
Επισυναπτόμενα:
[ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ]
379 kB
26-08-2017 11:53

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου