Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕΠρόσκληση σε συνεδρίαση
 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης (Δημοκρατίας 27,  4ος  Όροφος , Γραφείο  5) στις 26-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.      Διόρθωση πίνακα μορίων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Κοζάνης ως προς τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης.
2.      Ανακοινοποίηση πίνακα οργανικών κενών θέσεων της Διεύθυνσης ΠΕ Κοζάνης, σύμφωνα με το Αρ.Πρωτ. 63971/Ε2/23-4-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.
3.      Ονομαστικός χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Κοζάνης.
4.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για ένταξη σε Ειδική Κατηγορία μεταθέσεων.
5.      Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 μετά από τη λήξη της άδειας λοχείας.
6.      Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06.
7.      Βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Κοζάνης.
8.      Υπερωρίες Μαρτίου 2018.
9.      Ορισμός Προσωρινών Αναπληρωτριών  Προϊσταμένων στο ΝΓ Πλατανορρεύματος και στο 1Ο ΝΓ Σερβίων.
Ο  Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης                 Γκαμπούρας Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου