Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Πίνακας μορίων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης


Ανάρτηση πίνακα σύμφωνα με την 4η/30-03-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης με τα μόρια βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης μας.
Επισυναπτόμενα:
[ ]
72 kB
30-03-2018 10:36
[ ]
148 kB
30-03-2018 10:36

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου