Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕΠρόσκληση σε συνεδρίαση

 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης (Δημοκρατίας 27,  4ος  Όροφος , Γραφείο  5) στις 21-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
Θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.       Ορισμός αναπληρωτή διευθυντή για το ΔΣ 19Ο Κοζάνης.
2.       Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών της Δ/νσης ΠΕ Κοζάνης.
3.       Εξέταση αιτήματος του ΔΣ Βατερού για λειτουργία τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας με υπερωριακή απασχόληση.
4.       Εξέταση αίτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Ο  Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης


            Γκαμπούρας Ιωάννης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου