Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕΠρόσκληση σε συνεδρίαση

 Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης (Δημοκρατίας 27,  4ος  Όροφος , Γραφείο  5) στις 16-10-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.         Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11
2.         Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05
3.         Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με διάθεση από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής.
4.         Αιτήσεις εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
5.         Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.
6.         Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, ΠΕ11 και ΠΕ06
7.         Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
8.         Ανάθεση κατ΄ οίκον διδασκαλίας
9.         Τοποθέτηση εκπαιδευτικού μετά από επιστροφή από άδειa
10.     Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71
11.   Βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11
12.   Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 και ΠΕ70
13.   Αιτήσεις εκπαιδευτικών για εξέταση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Ο  Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης


            Γκαμπούρας Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου